"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kredi Kartımı Ödemezsem Ne Olur

Kredi kartları için uygulanabilecek olan en yüksek faiz oranları 3 ayda bir olarak Merkez Bankası tarafından açıklanmaktadır. Merkez Bankası tarafından 1 Ekim 2019 tarihi itibariyle geçerli olan akdi faiz oranı yani alışveriş ve nakit çekimlerin faizi aylık olarak %1,60,  gecikme faizi oranıysa aylık %2,00 olarak belirlenmiştir.

Kredi Kartı Nedir?

Bankalar ve çıkartmaya yetkisi olan kuruluşlar tarafından kişilere belli limitler dâhilinde açmış oldukları krediler ile nakit kullanmadan mal ya da hizmet almaları ve nakit kredi çekmeleri için verilen ödeme aracıdır.

Kimler Kredi Kartı Başvurusunda Bulunabilir?

18 yaşını doldurmuş ve düzenli bir geliri olan herkes kredi kartı başvurusunda bulunabilmektedir. Belli bir geliri olmayan ve yabancı uyruklu kimselerin ise nakit bloke karşılığı başvurmalarına izin verilmektedir.

Akdi Faiz Ne Demektir?

Dönem borcuna asgari ödeme ya da üzerinde bir ödeme yapıldığı zaman kalan hesabın bakiyesine uygulanmakta olan orana denir.

Kredi Kartının Gecikme Faizi Nedir?

Dönem borcunun asgari ödeme miktarının altında bir kısmın ödenmesi durumunda, yalnızca asgari ödeme miktarının ödenmemiş olan kısmında uygulanacak olan aylık orana kredi kartı gecikme faiz oranları denilmektedir.

Kredi Kartı Faizi Nasıl Hesaplanmaktadır?

Önceki dönemlerden devretmekte olan bir borç yoksa ve hesap özetinde belirtilmekte olan borcun tümü son ödeme tarihine dek ödendiyse, alışverişlerden kaynaklı borca hiçbir cezai işlem uygulanmaz. Kredi kartının ödemesinin zamanında yapılmaması halinde faiz hesaplamaları şu şekilde yapılmaktadır: mevcut olan dönem borcunda asgari ödeme miktarına kadar olan kısım için gecikme faizi, asgari miktar dışı kalan dönem borcu içinse akdi faiz uygulanır. Gecikme faizi ve akdi faiz oranlarıysa ilgili mevzuata göre TC Merkez Bankası tarafından belirlenmekte ve her 3 ayda bir yani senenin her çeyreğinde açıklanmaktadır. Yani, dönem borcunun bir kısmının ödenmesi durumunda, kalan hesap bakiyesinin üzerinden faiz uygulanmaktadır. Kalan hesabın bakiyesine,  asgari ödeme miktarında ve üzerinde ödeme yapılması halinde ise akdi faiz uygulanır. Asgari ödeme miktarı altında ödeme yapılması halindeyse en az ödeme miktarının ödenmemiş kısmı için gecikme faizi işletilmektedir. Kalan hesabın bakiyesinin asgari ödeme miktarını aşacak kısmı için ise yine akdi faiz uygulanır. Temerrüt başlangıcı olarak da son ödeme tarihi esas alınır.

Kredi Kartı için Gecikme Faizi Nasıl Hesaplanmaktadır?

Kredi kartlarında gecikme faizlerinin hesaplanması için gecikme faiz oranları kullanılmaktadır. Bankaya olan toplam borcun üzerine güncel olan gecikme faizleri eklenir ve faizler eklenen miktar bir sonraki ekstreye yansıtılır. Borca eklenen faiz yalnızca borcun anaparası üzerine eklenir. Yani; toplam borç üzerine eklenmiş olan faiz kısmına sonrasındaki ayda faiz eklemesi yapılmaz. Yalnızca anaparaya faiz eklenir. Kredi kartımı ödemedim diyenler için gecikme faizinin hesaplanma aşamaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Kredi kartının borcunun asgari ödeme miktarı hesaplanır.
  • Ödenen borçların tutarı, asgari ödeme miktarından çıkartılır.
  • Asgari ödeme miktarı altında bir ödeme gerçekleşmişse, ödenmemiş olan kısma %2,65’lik bir gecikme faizi uygulanır.
  • Asgari ödeme miktarı dışında kalmış olan dönem borcuna %2,15’lik bir akdi faiz oranı uygulanır.
  • Gecikme faizi ile akdi faiz uygulanmasının ardından ortaya çıkacak faizin toplamı o ayda ödenecek olan toplam faiz miktarını verir.

Gecikme Faizinin Üzerine Ne Gibi Vergiler Uygulanmaktadır?

Yasanın gereği olarak kredi kartıyla ilgili bütün ceza tutarlarının üzerinden %5 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi yani kısaltılmış haliyle BSMV ile %15 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu yani kısaca KKDF miktarları hesaplanmaktadır. Bu bahsi geçen vergiler, ilgili olan bankalar tarafından faiz miktarına eklenip devletin adına kartın sahibinden tahsil edilmektedir.

Asgari Ödeme Miktarı Ne Demektir?

Ödenmesi gereken asgari miktar, her zaman için 10 TL’nin altında olmayacaktır. 17 Aralık 2010 tarihinden sonra da ilk kez kredi kartı almış olanlar için bu miktar,  karttaki ilk kullanım tarihi itibarıyla 1 yıl boyunca %40’tır. Diğer kişiler içinse sahip olunan limite göre belirlenir.

Kartın Ekstresinde Yer Alan Asgari Ödeme Miktarının Ödenmemesi Durumunda Ne Olur?

Yasal düzenlemeler gereği, bir takvim yılı içerisinde üç kez, dönem borcunun en az ödenmesi gereken miktarın altında bir ödeme yapılması durumunda bahsi geçen kart, borcun tamamı ödenene kadar limit artışı ile nakit çekim yapılmaya kapatılmaktadır. Bunun yanı sıra bir takvim yılı içerisinde ardı ardına üç kere dönem borcunun en az ödeme miktarı altında ödeme yapılması halinde sözü geçen kart, borcun tamamı ödenene dek kullanıma kapatılmaktadır.

Kredi Kartı Kullanımında Faiz Üzerine Faiz İşlenir Mi?

Kredi kartı ya da kredilerin geç ödenmesi halinde işlenecek olan faiz yalnızca anapara üzerine işlenmektedir. Bu konuyla alakalı olarak Banka Kartları ile Kredi Kartları Kanunu’nun 26. Maddesinde şöyle bir ifade belirtilmektedir: “… Temerrüt hâli de dâhil olacak şekilde, kart uygulamasından doğacak borçlarda bileşik faiz uygulanamaz.” Kanunda bahsedilmekte olan “bileşik faiz uygulanamaz” ifadesinde faiz üstüne faiz işletilemez, “temerrüt hali” ifadesinde ise idari veya yasal takip durumlarının dâhil olduğu belirtilmektedir. Özetle; bankalar herhangi bir durum ya da halde kredi kartı borcundan dolayı faizin üzerine faiz işletememektedir.

Özet
Kredi Kartımı Ödemezsem Ne Olur
Makale Adı
Kredi Kartımı Ödemezsem Ne Olur
Makale Tanıtımı
Yani; toplam borç üzerine eklenmiş olan faiz kısmına sonrasındaki ayda faiz eklemesi yapılmaz. Yalnızca anaparaya faiz eklenir. Kredi kartımı ödemedim diyenler için gecikme faizinin hesaplanma aşamaları şu şekilde sıralanabilir:
Yazar
Kurucu
Kolay Kredi
Kurucu Logosu
    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir